Participatie

Vattenfall vindt het ook belangrijk dat omwonenden kunnen meedenken over en meedelen. De windmolens komen voor een kwart in lokaal eigendom, er is een Burenregeling bedacht en er worden aanvullende afspraken gemaakt.

25% in lokaal eigendom

In de Green Deal is afgesproken dat 25% van de windmolens in lokaal eigendom komt. De Green Deal is ondertekend door provincie Noord-Brabant, betrokken gemeenten en ontwikkelaars.

25% van de aandelen komt dus ten goede aan een lokale partij. Deze afspraak geldt niet alleen voor Windpark Klaverspoor, maar voor alle windparken die langs de A16 gebouwd worden. Met een kwart van de aandelen zullen lokale stichtingen zoals Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) duurzame energieprojecten opzetten bij jou in de buurt.

Met de Burenregeling je woning verduurzamen

Met de Burenregeling keren we onze buren een vergoeding uit om hun woning te verduurzamen. Denk aan isoleren, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen. Meer wooncomfort en besparing op de energierekening.

We hebben afgesproken dat we € 0,50 per MegaWattuur (MWh) opgewekte stroom uitkeren aan inwoners van Binnen-Moerdijk. Dit bedrag komt in één fonds en wordt evenredig verdeeld onder de mensen die hier recht op hebben. Het gaat om de bewoners binnen de geluidscontour van 42 dB Lden. Het exacte bedrag is natuurlijk afhankelijk van de jaarlijkse productie van molens.

Minimale slagschaduw

Met omwonden van Windpark Klaverspoor heeft Vattenfall nog een aanvullende afspraak over slagschaduw gemaakt. We hebben afgesproken dat we de slagschaduw op gevels van woningen terugbrengen tot maximaal een uur per jaar.Over de initiatiefnemers en ondersteuner

De familie Rovers beheert al sinds 1670 een agrarisch natuurgebied rondom De Kleine Dommel in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. Energieleverancier Vattenfall wil in de toekomst minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom investeren ze fors in het opwekken van duurzame energie.