Planning

We bouwen een langs de A16, bij knooppunt Klaverpolder. Op deze pagina lees je alles over onze plannen.

Politieke besluiten – 2017 tot 2019

Eind 2015 zijn er afspraken gemaakt tussen provincie Noord-Brabant en gemeente Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert om langs de A16 windenergie op te wekken. Die afspraken lees je hier. Vervolgens heeft de provincie verschillende varianten uitgewerkt om windenergie langs de A16 invulling te geven en ging de provincie in gesprek met dorps- en wijksraden, natuurorganisaties en gemeenteraden. Verschillende gesprekken zijn gebruikt om het plan verder aan te scherpen. Medio 2017 kwamen resultaten van de Milieueffectrapportage (MER) beschikbaar. De MER onderzocht welke gevolgen windmolens hebben op mens en milieu. Denk aan zaken als geluid, slagschaduw en veiligheid. In 2018 nam de provincie een besluit voor de locatie en de hoogte van de windmolens langs de A16. Bekijk hier het inpassingsplan. In 2017 ondertekenden wij ook de Green Deal.

Overige relevanten documenten download je op de website van provincie Noord-Brabant.

Inkoop en ontwerp – medio 2020

In oktober 2018 ontvingen we de omgevingsvergunning. Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari behandelt de Raad van State de beroepen over de 28 windmolens langs de A16. De uitspraak verwachten we zes tot twaalf weken later. Als die uitspraak positief is, worden de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. We gebruiken deze periode om de beste leverancier van windmolens en infrastructuur te kiezen. Uiteindelijk nemen wij medio 2020 een definitief investeringsbesluit.

Civiele werkzaamheden – eind 2020

Wanneer de contracten gesloten zijn, kunnen we starten met civiele werkzaamheden. Volgens de huidige planning starten we in het najaar van 2020 met de werkzaamheden. Denk aan het aanleggen van wegen en elektriciteitskabels of het bouwen van de kraanopstelplaatsen en de fundering voor de windmolens. Ook verwijderen we een aantal bomen. In deze fase worden de werkzaamheden dus heel zichtbaar.

Aanleg windpark – najaar 2021

In de zomer gaan we aan de slag met de turbines. Met groot transport worden de onderdelen van de windmolens aangevoerd.

Oplevering – tweede helft 2022

Halverwege 2022 produceert Windpark Klaverspoor de eerste groene stroom.Over de initiatiefnemers en ondersteuner

De familie Rovers beheert al sinds 1670 een agrarisch natuurgebied rondom De Kleine Dommel in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. Energieleverancier Vattenfall wil in de toekomst minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom investeren ze fors in het opwekken van duurzame energie.