Over de familie

Het gebied van Groenpark De Kleine Dommel is in het beheer van de familie Rovers. Samen met Vattenfall en lokale energiecoöperatie Morgen Groene Energie maken zij van het voormalig agrarisch gebied een recreatief natuurgebied mét zonneweide.

Emotionele waarde

Bron: Google Maps

De familie Rovers beheert al sinds 1670 een stukje Dommeldal, in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. De afgelopen jaren is de 36 hectare rondom De Kleine Dommel gebruikt als agrarisch gebied, beheerd in samenwerking met een lokale boer en tuinders. De familie wil graag op een duurzame manier gebruikmaken van het land. Vanwege het generaties lange bezit voelt de familie zich sterk en emotioneel verbonden met het land. Ze willen het dan ook behouden voor komende generaties én een gedeelte beschikbaar maken voor de lokale omgeving als recreatiegebied.

“Mijn broer, neef, nicht en ik bezitten allemaal een deel van het aaneengesloten gebied in het Dommeldal”, legt Marion Rovers uit tegen De Landeigenaar. “We werden alle vier benaderd door verschillende partijen met plannen voor het opwekken van zonne-energie. We vonden echter dat geen van de plannen recht deed aan het gebied. Die partijen wilden er vooral zoveel mogelijk zonnepanelen neerzetten. Dat voelde niet goed. We hebben toen een plan gemaakt met onze wensen.”

Kans voor natuur

De familie combineerde in het gebied de zonneweide met natuur en beleving via kruiden- en grasland, bos, wandelpaden en een pluktuin. Vervolgens gingen ze het gesprek aan met Vattenfall. Marion: “Dit klikte heel erg, omdat Vattenfall een totaalplan met natuur ook belangrijk vindt. Ze waren idealistischer dan andere partijen.”

Samen met de familie werkte Carel Kooij, projectleider bij Vattenfall, de ideeën verder uit. “Wij zien zonnepanelen niet alleen als doel, maar ook als middel om andere maatschappelijke vraagstukken op te pakken”, zegt Kooij. “We zijn dan ook bezig met een nieuw concept, de ‘Natuurzone’, waarbij we zonneweides gebruiken om biodiversiteit in en rondom agrarische gebieden te vergroten. Het plan van de familie Rovers past hier goed bij.”

Marion Rovers: “Natuurlijk moet de grond wel rendabel zijn. Het geeft ons een goed gevoel dat we deze grond niet alleen volbouwen met zonnepanelen, maar dat het aansluit bij de wensen van de omgeving, zowel qua natuur als omwonenden. We hopen dat het plan door kan gaan en dat iedereen straks kan genieten van dit nieuwe stukje natuur, terwijl we ook bijdragen aan een duurzamere wereld.”

Bron: Google Maps

De droom van de familie

  • Een plan gebaseerd op 50/50-gedachte: de helft van het voormalig agrarisch gebied terug naar natuur, de andere helft gebruiken voor de productie van groene stroom;
  • Een plan dat eer doet aan de agrarische grond, die vele generaties in het levensonderhoud van de familie heeft voorzien;
  • Een plan met respect voor de natuur met een oerbos, kruiden en faunarijk grasland en pluktuinen;
  • Een plan dat rekening houdt met haalbaarheid, omwonenden en lokale bedrijven.


Over de initiatiefnemers en ondersteuner

De familie Rovers beheert al sinds 1670 een agrarisch natuurgebied rondom De Kleine Dommel in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. Energieleverancier Vattenfall wil fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Daarom investeren ze fors in het opwekken van duurzame energie. Zo werken ze aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.