Over het project

Het gebied rond De Kleine Dommel is al eeuwenlang in het beheer van de familie Rovers als agrarische grond. De huidige generatie van de familie heeft ervoor gekozen om deze grond deels terug te geven aan de natuur en deels te gebruiken als zonneweide. Groenpark de Kleine Dommel wil daarmee de opwek van groene energie combineren met een recreatiefunctie én het verbeteren van de biodiversiteit.

Natuurzone creëren

Grond met een intensief agrarisch verleden die een natuurbestemming krijgt, is niet van de ene op de andere dag een natuurgebied met veel biodiversiteit. Hiervoor is eerst omvormingsbeheer (verschraling) nodig, waarbij de voedselrijke landbouwgrond wordt afgegraven, zodat er ruimte ontstaat voor de oorspronkelijke vegetatie. Vervolgens vindt er een herinrichting plaats, waarbij nieuwe vegetatie wordt aangeplant.

Ook een zonneweide kan gebruikt worden in het proces van verschraling. Doordat zonnepanelen op landbouwgrond wordt geplaatst, verandert de onnatuurlijk verrijkte bodem terug naar de oorspronkelijke (voedings)bodem. Hierdoor kan hier nieuwe vegetatie groeien. Een zonnepark van Vattenfall gaat 25 tot 30 jaar mee. In die tijd kan het gebied verschralen en de biodiversiteit groeien. Vattenfall noemt dit concept de ‘Natuurzone’.

Concept Natuurzone Vattenfall

De familie en Vattenfall willen aan de buitenzijde van het groenpark zo’n Natuurzone creëren met een zonneweide, omringd door kruidenrijk grasland, met ruimte voor de beek de Kleine Dommel en een bosrijk deel. Met een pad kunnen wandelaars genieten van het gebied en tegelijkertijd meer te weten komen over het opwekken van duurzame energie.

De fases

De herinrichting van Groenpark De Kleine Dommel verloopt in verschillende fases:

  1. De familie Rovers onderzoekt de mogelijkheden om een natuurgebied te combineren met een zonneweide.
  2. De familie en Vattenfall werken de plannen verder uit en betrekken de klankbordgroep en lokale energiecoöperatie.
  3. Voorbereiding zonneweide en natuurgebied.
  4. Bouw zonneweide en herstructurering natuurgebied.
  5. Zonneweide operationeel.

Meer informatie over de planning van het project wordt binnenkort bekend. Hou hiervoor de website in de gaten.

Visualisaties van het groenpark

Het schetsontwerp voor Groenpark de Kleine Dommel is samengebracht in een visualisatieplatform. Daarin ziet u aan de hand van foto’s wat de huidige situatie is, hoe het er mogelijk uit komt te zien en hoe het er mogelijk uit komt te zien zonder mitigerende maatregelen. Bekijk de eerste schetsontwerpen van het groenpark hier. Bekijk een aantal visualisaties hieronder.Over de initiatiefnemers en ondersteuner

De familie Rovers beheert al sinds 1670 een agrarisch natuurgebied rondom De Kleine Dommel in de gemeentes Nuenen en Eindhoven. Energieleverancier Vattenfall wil fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Daarom investeren ze fors in het opwekken van duurzame energie. Zo werken ze aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.